top of page

Privacy-verklaring

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Elizabeth Gyovai – Gyovai Massage

Vestiging

Graaf van Bloisstraat 24  | 2731AD | Benthuizen

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegeven zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegevens als je gebruik maakt van mijn diensten. Dit betreft:

  • Voor- en achternaam

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

Schriftelijk vastgelegde gegevens

In bijzondere situaties worden de gegevens van individuele sessies en fysieke bijzonderheden schriftelijk vastgelegd.

Het doel van de vastlegging van persoonsgegevens
- je te kunnen bellen of e-mailen in verband met mijn dienstverlening
- je te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten of workshops

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden bewaard totdat je je bij mij uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden tenzij op jouw verzoek, bijvoorbeeld bij een doorverwijzing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij mij in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens, waarover ik ten aanzien van jou beschik, naar je toe te sturen. Stuur je verzoek dan naar:  elizabeth@gyovai.nl.


Hoe ik persoonsgegevens beveilig 
Ik neem de bescherming van jouw en mijn gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er volgens jou aanwijzingen zijn van onjuist gebruik, neem dan hierover zo snel mogelijk contact met mij op.

 

Klachten
Mochten er eventueel toch klachten zijn ten aanzien van mijn gegevensverwerking, dan kan je die indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Gebruikte Software
Windows 10
Microsoft Word (tekstverwerking en opslag documenten, verwerkersovereenkomst)
Outlook Express (email, nieuwsbrieven, contactgegevens
)

Social Media

Ik deel nooit persoonsgegevens op social media.

Ervaringen

Als je jouw ervaring met mijn praktijk op mijn website wilt delen, dan geef je daarbij zelf aan of en zo ja wat erbij vermeld wordt; bijvoorbeeld je voornaam.

bottom of page